Giá sắt thư viện GS03G-4

9.960.000 VNĐ

(Giá áp dụng tại Hà Nội)

Mã sản phẩm: GS03G-4, GS3G-4, GS03G4, GS3G4

Xuất xứ: Nội Thất 190

Bảo hành:

Áp dụng tại:

Số lượng:
Giá Sách dành cho thư viện GS03G-4:
Giá sách 4 khoang sử dụng 2 mặt có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy, đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt. Có thể thêm hoặc bớt đợt
Kích thước : W3929 x D450 x H2000mm
Xem thêm các sản phẩm tương tự khác tại : Giá sách 190
Sản phẩm được sản xuất bởi Nội thất 190 - BỘ QUỐC PHÒNG
Giá sắt thư viện GS03G-4