Giá sắt thư viện GS03-5

12.660.000 VNĐ

(Giá áp dụng tại Hà Nội)

Mã sản phẩm: GS03-5, GS3-5, GS035

Xuất xứ: Nội Thất 190

Bảo hành:

Áp dụng tại:

Số lượng:

Giá Sách dành cho thư viện GS03-5:

- Giá sách 5 khoang sử dụng 2 mặt có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy,
- 4 đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt

Kích thước : W4910 x D450 x H2000mm

Xem thêm các sản phẩm tương tự khác tại : Giá sách 190

Sản phẩm được sản xuất bởi Nội thất 190 - BỘ QUỐC PHÒNG

Giá sắt thư viện GS03-5