Giá sắt thư viện GS03-3

7.645.000 VNĐ

(Giá áp dụng tại Hà Nội)

GS03-3, GS3-3, GS033

Xuất xứ: Nội Thất 190

Bảo hành:

1000

Áp dụng tại:

Số lượng:

Giá Sách dành cho thư viện GS03-3:

- Giá sách 3 khoang sử dụng 2 mặt có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy,
- 4 đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt

Kích thước : W2957 x D450 x H2000mm

Xem thêm các sản phẩm tương tự khác tại : Giá sách 190

Sản phẩm được sản xuất bởi Nội thất 190 - BỘ QUỐC PHÒNG