Giá sắt thư viện GS03-1

3.072.000 VNĐ

(Giá áp dụng tại Hà Nội)

GS03-1, GS031, GS3-1

Xuất xứ: Nội Thất 190

Bảo hành:

1000

Áp dụng tại:

Số lượng:

Giá Sách dành cho thư viện GS03-1:

- Giá sách đơn 1 khoang sử dụng 2 mặt có 5 tầng bao gồm cả đợt đáy,
- 4 đợt di động, ốp hồi kín bằng sắt.
- Có thể thêm hoặc bớt đợt

Kích thước : W1013 x D450 x H2000mm

Xem thêm các sản phẩm tương tự khác tại : Giá sách 190

Sản phẩm được sản xuất bởi Nội thất 190 - BỘ QUỐC PHÒNG
giá sắt thư viện GS03-1